Har du lyst til at komme ind i musikken?
Så er det her du starter…

Vi anbefaler, at eleverne vælger holdundervisning de første år, hvor de f.eks. arbejder med mange forskellige instrumenter og musikalske begreber, dans og bevægelse eller drama og teater.

Senere er der mulighed for at vælge et instrument, hvor undervisningen foregår på små hold. På den måde bliver eleverne langsomt vænnet til at begynde på individuel undervisning.

Vejledende alder er angivet ved hvert fag.

Tilmelding på https://ROSKILDE.speedadmin.dk

 

Musikværksteder for de helt små

Baby Rytmik

(Fra 3 mdr.) Babyrytmik er småbørnsforældres mulighed for helt fra starten at styrke det musikalske samvær med barnet. I vil lære nye og genopleve gamle sange og lege, som I også kan bruge derhjemme.

I rolige og hyggelige omgivelser arbejder vi med fagter og bevægelser, rim og remser, dans, fortæller korte dramatiske historier og lytter samt spiller på instrumenter.

Gennem arbejdet med musikalske oplevelser, skærpes børns sanser fra første færd.

Rytmik

(Fra ca. 3 – 5 år) Når børnene bliver lidt ældre tager vi udgangspunkt i leg, barnets færdigheder, viden, fantasi og samarbejdsevne ud fra en helhedsorienteret pædagogik.

Vi arbejder bl.a. med musikalske begreber som dynamik, pulsfornemmelse og ambitus (dyb – høj). Der arbejdes med sange, bevægelseslege, rytmik, sanglege, musikdramatik, tillidslege med anvendelse af bl.a. faldskærm og musiklyt.

Følgende instrumenter inddrages afhængig af børnenes alder: Trommer, rasleæg, claves, risposer, stavspil/klokkespil, tørklæder og hånddukker.

Rytmikundervisningen foregår på Jyllinge skole, og vi inddeler holdene, så børnene er jævnaldrende.

0. og 1. klasse

 

Musik, Leg og Bevægelse

Alle børn får undervisning i Musik, Leg og Bevægelse i skoletiden i 0. klasse i Roskilde Kommune – en lektion pr. uge.

Undervisningen tilrettelægges som kompagnon-undervisning, hvor der både er en medarbejder fra folkeskolen tilstede sammen med en medarbejder fra én af de musiske skoler.
I Roskilde Nord varetages undervisningen af en musiklærer fra Kulturskolen, der udover at være uddannet musiker/musikpædagog desuden er efteruddannet i klasserumsledelse.

Man kan derfor ikke melde sig til Musik, Leg og Bevægelse som et fag efter skoletid gennem Kulturskolen, når man går i 0.klasse.

Undervisningens indhold
Undervisningen i Musik, Leg og Bevægelse er indgangen til musikundervisning for de fleste børn, og vi lægger derfor vægt på at få etableret nogle gode og trygge rammer for undervisningen og på at udvikle og stimulere glæden ved sang og musik hos det enkelte barn.

Gennem leg, bevægelse og spil udvikles de musikalske grundbegreber: Rytme, tonalitet, melodi, improvisation, form, dynamik og klang. Desuden laver vi enkelt sammenspil på xylofoner, marimbaer, trommer og rytmecirkler med diverse percussion-instrumenter.

Vi arbejder med sanglege, rytmelege, remser og rammelege samt rytme- og nodelære gennem leg med systemet Music Mind Games.

Musikværksted

(1. klasse) På musikværksted bygger vi videre på de musikalske begreber og færdigheder, eleverne lærte i 0. klasse, men kommer du fra en skole, hvor I ikke har haft Musik, Leg og Bevægelse i 0.klasse, er du selvfølgelig stadig velkommen!

Holdet er på  8 til 10 elever, og der undervises så vidt muligt på elevernes hjemskole i SFO tiden.

Undervisningens indhold
Undervisningen tager udgangspunkt i musikalske fællesskaber og lægger vægt på, at vi synger og spiller sammen.

Vi arbejder med krop og stemme samt trommer og percussion-instrumenter og opbygger med en legende tilgang til musikken et repertoire af sange og sammenspilsnumre.

I løbet af året får vi besøg af nogle af Kulturskolens andre lærere, som introducerer nogle af de mange fag, man kan vælge at gå til i 2. klasse.

På Musikværksted arbejder vi med de musikalske grundbegreber, der er vigtige, når man senere begynder til et instrument eller til sang: puls, dynamik, form og formkendskab, imitation, improvisation, stemmetræning, rytmisk forståelse, solmisation samt læsning og notation af enkle rytmer og noder med musikteori systemet Music Mind Games.

Året rundes af med en fælles afslutning, hvor vi samler alle Kulturskolens Musikværksteder til en fælles forestilling for venner og familie.

 

Fra 2. klasse

 

Rytmisk værksted

(Fra 2. klasse) Holdet fungerer som en sammenspilsgruppe. Eleverne prøver keyboard, klaver, xylofon, bas, trommesæt og sang.

Det kan være en god idé, hvis man er lidt i tvivl om, hvilket instrument man vil spille på.
Holdstørrelse 6 – 8 elever.

Blæserværksted

(Fra 2. klasse) Hvis du gerne vil spille på et blæseinstrument, men ikke er helt sikker på hvilket, så er Blæserbiksen måske noget for dig.

Du kommer til at prøve forskellige blæseinstrumenter. Det kan f.eks. være trompet, euphonium, saxofon, klarinet, tværfløjte, obo eller fagot, det kommer lidt an på din størrelse, men det finder vi ud af sammen.

Undervisningen foregår på mindre hold, og der arbejdes med små melodier og begyndersammenspil.

Guitarværksted

(Fra 2. klasse) I Guitarværkstedet bliver du undervist på hold med 4 elever 50 minutter pr. uge.

I spiller på små guitarer, som passer til jeres størrelse, så I har mulighed for at holde ordentligt, gribe og trykke ned på strengene.

Vi spiller melodistykker og becifringsspil i mange forskellige stilarter og genrer.

Klaverværksted

(Fra 2. klasse) Man spiller små melodier og sange dels efter gehør dels efter noder. Man lærer, hvad tonerne hedder og hvor de ligger på klaveret.

Holdstørrelse 4 elever.

Blæserværksted

Slagtøjsværksted

(Fra 2. klasse) Slagtøjsforskolen er for dem, der har lyst til at spille trommer. Man lærer de forskellige slagtøjsinstrumenter at kende. F.eks. trommesæt, marimba, congas, timbales, pauker og percussion (håndholdt rytmeinstrumenter).

Vi arbejder med sammenspil, hvor vi bruger instrumenterne til at skabe en musikalsk helhed. Endvidere arbejder vi med puls- og koordinationstræning i form af musikalske lege og øvelser, hvor vi klapper, stamper og trommer rytmer.

Vi går også i gang med begyndende nodelæsningstræning. Der kræves ingen forkundskaber, men vi forventer at eleverne anskaffer trommestikker og en mappe til noder.

Sangværksted

(Fra 2. klasse) Sangværksted er for dig, der elsker at synge og gerne vil blive bedre til det. På mindre hold arbejder vi med grundlæggende sangteknik som vejrtrækning og kropsholdning, enkel to-stemmighed og lærer, hvordan man bedst får klang og kraft på stemmen både som solist og sammen med andre.

Vi arbejder med et bredt repertoire af sange lige fra viser til moderne popmusik og eleverne er selv med til at bestemme repertoiret. I løbet af året skal vi også arbejde med at skrive vores egne sange.