Har du lyst til at komme ind i musikken?
Så er det her du starter…

Vi anbefaler, at eleverne vælger holdundervisning de første år, hvor de f.eks. arbejder med mange forskellige instrumenter og musikalske begreber, dans og bevægelse eller drama og teater.

Senere er der mulighed for at vælge et instrument, hvor undervisningen foregår på små hold. På den måde bliver eleverne langsomt vænnet til at begynde på individuel undervisning.

Vejledende alder er angivet ved hvert fag.

Tilmelding

 

Musikværksteder for de helt små

Familierytmik

– en musikalsk stund for dit barn og dig.

På Kulturskolen er det muligt at gå til rytmik fra man er ca 3. mdr. og frem til skolestart. Efter tilmelding inddeler vi holdene, så børnene er jævnaldrende på alle hold.

Rytmik for de 0 – 1 årige vil som regel ligge om formiddagen, fordi mange med børn i den alder er på barsel.
Både barnet og den voksne der følger barnet deltager aktivt i undervisningen.

Et par lørdage om året inviterer vi jer til arrangementer for både store og små, hvor hele familien – også bedsteforældrene kan deltage.

Undervisningstider

Familierytmik (1 – 3 år) Kulturskolen mandag kl. 16.40 – 17.30
Familierytmik (3 – 5 år) Kulturskolen tirsdag kl. 16.30 – 17.20

Rytmik for de yngste

Om undervisningen
Sang og leg er det bærende element helt fra de yngste til de ældste rytmikbørn. Vi tager udgangspunkt i barnets færdigheder og udviklingstrin, og gennem arbejdet med musikalske oplevelser skærpes børns sanser helt fra første færd.

Familierytmik er en fantastisk mulighed for at styrke det musikalske samvær med barnet uanset alder, og I vil både lære nye samt genopleve gamle sange og lege, som I også kan bruge derhjemme.

Sammen med de yngste børn, vil vi i rolige og hyggelige omgivelser arbejde med sang, fagter og bevægelser, dans, rim og remser. Vi både lytter til og spiller på små instrumenter.
I takt med at barnet bliver ældre, tager vi fortsat udgangspunkt i leg og barnets færdigheder, men vi tager også udgangspunkt i barnets viden, fantasi og samarbejdsevne ud fra en helhedsorienteret pædagogik.

Vi arbejder bl.a. med musikalske begreber som dynamik, pulsfornemmelse og lyse og mørke toner (ambitus). Vi synger sange, laver bevægelseslege, sanglege, musikdramatik, tillidslege hvor vi bl.a. anvender faldskærm.
Vi laver både aktiviteter, hvor man får pulsen op og stille aktiviteter, hvor vi f.eks. lytter til musik.

Vi anvender følgende instrumenter og rekvisitter afhængig af børnenes alder: Trommer, rasleæg, claves, risposer, stavspil/klokkespil, tørklæder, faldskærm og hånddukker mm.

Undervisningen foregår i Kulturskolens rytmiklokale i Jyllinge.

 

0. og 1. klasse

 

Musik, Leg og Bevægelse

Alle børn får undervisning i Musik, Leg og Bevægelse i skoletiden i 0. klasse i Roskilde Kommune – en lektion pr. uge.

Undervisningen tilrettelægges som kompagnon-undervisning, hvor der både er en medarbejder fra folkeskolen tilstede sammen med en medarbejder fra én af de musiske skoler.
I Roskilde Nord varetages undervisningen af en musiklærer fra Kulturskolen, der udover at være uddannet musiker/musikpædagog desuden er efteruddannet i klasserumsledelse.

Man kan derfor ikke melde sig til Musik, Leg og Bevægelse som et fag efter skoletid gennem Kulturskolen, når man går i 0.klasse.

Undervisningens indhold
Undervisningen i Musik, Leg og Bevægelse er indgangen til musikundervisning for de fleste børn, og vi lægger derfor vægt på at få etableret nogle gode og trygge rammer for undervisningen og på at udvikle og stimulere glæden ved sang og musik hos det enkelte barn.

Gennem leg, bevægelse og spil udvikles de musikalske grundbegreber: Rytme, tonalitet, melodi, improvisation, form, dynamik og klang. Desuden laver vi enkelt sammenspil på xylofoner, marimbaer, trommer og rytmecirkler med diverse percussion-instrumenter.

Vi arbejder med sanglege, rytmelege, remser og rammelege samt rytme- og nodelære gennem leg med systemet Music Mind Games.

Musikværksted

(1. klasse) På musikværksted bygger vi videre på de musikalske begreber og færdigheder, eleverne lærte i 0. klasse, men kommer du fra en skole, hvor I ikke har haft Musik, Leg og Bevægelse i 0.klasse, er du selvfølgelig stadig velkommen!

Holdet er på  8 til 10 elever, og der undervises så vidt muligt på elevernes hjemskole i SFO tiden.

Undervisningstider

Musikværksted (1. klasse) Baunehøj Skole mandag kl. 17.00 – 17.50

Undervisningens indhold
Undervisningen tager udgangspunkt i musikalske fællesskaber og lægger vægt på, at vi synger og spiller sammen.

Vi arbejder med krop og stemme samt trommer og percussion-instrumenter og opbygger med en legende tilgang til musikken et repertoire af sange og sammenspilsnumre.

I løbet af året får vi besøg af nogle af Kulturskolens andre lærere, som introducerer nogle af de mange fag, man kan vælge at gå til i 2. klasse.

På Musikværksted arbejder vi med de musikalske grundbegreber, der er vigtige, når man senere begynder til et instrument eller til sang: puls, dynamik, form og formkendskab, imitation, improvisation, stemmetræning, rytmisk forståelse, solmisation samt læsning og notation af enkle rytmer og noder med musikteori systemet Music Mind Games.

Året rundes af med en fælles afslutning, hvor vi samler alle Kulturskolens Musikværksteder til en fælles forestilling for venner og familie.

 

Fra 2. klasse

 

“Stjerneskuddene”

–  en masse sangoplevelser sammen med andre

Det er både sundt og sjovt at synge, men det er endnu sjovere, når man er mange, der synger sammen og laver en fælles, stor lyd.

Foruden den ugentlige undervisning vil vi flere gange i løbet af skoleåret få mulighed for et få optræde med koncerter både alene og sammen med andre. F.eks. skal vi deltage i Kulturskolens julekoncert, ved Musikskoledage i Tivoli og korstævner med børn fra andre skoler.

Glæde og musikalitet
Vi leger med vores stemmer og gør dem klangfulde og smidige gennem sangøvelser og bevægelseslege.

Vi lærer at synge i kanon og flerstemmigt, og vi kommer også til at arbejde med nodelæsning, formhøring og rytmelæsning. At synge sammen er altså både en rigtig god måde at stimulere glæden ved at synge samt en måde at udvikle sin musikalitet på.

Vi synger både nye og gamle sange f.eks. danske årstidssange, popsange og MGP hits, og vi kommer også til at lave små koreografier til nogle af sangene.

stjerneskuddene kulturskolen

Rytmisk værksted

(Fra 2. klasse) Holdet fungerer som en sammenspilsgruppe. Eleverne prøver keyboard, klaver, xylofon, bas, trommesæt og sang.

Det kan være en god idé, hvis man er lidt i tvivl om, hvilket instrument man vil spille på.
Holdstørrelse 6 – 8 elever.

Blæserværksted

Blæserværksted

(Fra 2. klasse) Hvis du gerne vil spille på et blæseinstrument, men ikke er helt sikker på hvilket, så er Blæserbiksen måske noget for dig.

Du kommer til at prøve forskellige blæseinstrumenter. Det kan f.eks. være trompet, euphonium, saxofon, klarinet, tværfløjte, obo eller fagot, det kommer lidt an på din størrelse, men det finder vi ud af sammen.

Undervisningen foregår på mindre hold, og der arbejdes med små melodier og begyndersammenspil.

 

Slagtøjsværksted

(Fra 2. klasse) Slagtøjsforskolen er for dem, der har lyst til at spille trommer. Man lærer de forskellige slagtøjsinstrumenter at kende. F.eks. trommesæt, marimba, congas, timbales, pauker og percussion (håndholdt rytmeinstrumenter).

Vi arbejder med sammenspil, hvor vi bruger instrumenterne til at skabe en musikalsk helhed. Endvidere arbejder vi med puls- og koordinationstræning i form af musikalske lege og øvelser, hvor vi klapper, stamper og trommer rytmer.

Vi går også i gang med begyndende nodelæsningstræning. Der kræves ingen forkundskaber, men vi forventer at eleverne anskaffer trommestikker og en mappe til noder.

 

Guitarværksted

(Fra 2. klasse) I Guitarværkstedet bliver du undervist på hold med 4 elever 50 minutter pr. uge.

I spiller på små guitarer, som passer til jeres størrelse, så I har mulighed for at holde ordentligt, gribe og trykke ned på strengene.

Vi spiller melodistykker og becifringsspil i mange forskellige stilarter og genrer.

Klaverværksted

(Fra 2. klasse) Man spiller små melodier og sange dels efter gehør dels efter noder. Man lærer, hvad tonerne hedder og hvor de ligger på klaveret.

Holdstørrelse 4 elever.