Kulturskolens undervisning foregår på folkeskolerne og i Kulturskolens lokaler Planetvej 30 A – 4040 Jyllinge.
Alle musikforskolehold afvikles på den skole, hvor eleverne går. Øvrig undervisning kan derimod godt foregå på en anden skole, end den eleven kommer fra, da der er mange forhold at tage hensyn til.

Kommunens daginstitutioner kan købe musikundervisning af Kulturskolen. Undervisningen foregår på Kulturskolen – hvis det er indenfor gå afstand – ellers i institutionen, såfremt lokaleforhold og inventar tillader det.

Instrumentalundervisning skemalægges som soloundervisning – 25 min. pr. uge pr. elev. I perioder vil skemaet blive brudt op, og eleverne undervises sammen med andre elever. Det betyder, at den enkelte elev skal forvente at bruge mere tid i Kulturskolen, og at undervisningen varetages af lærerteam.

Formålet er bl.a. at skabe relationer, hvor sammenspil og andre fællesfag bliver en central del af undervisningen, så den enkelte elev får større mulighed for at blive en del af et musikalsk fællesskab.

Projekter
I løbet af et skoleår arrangerer vi mange forskellige aktiviteter på tværs af fag og dag, hvor vi erstatter der normale skema med andre aktiviteter.
Elever og forældre får besked af deres lærere.