Priserne er for skoleåret 2022/2023 og for 0-24 årige. Elever over 25 år skal betale lidt mere. Der indhentes tilbud hos Kulturskolen.

Noder betales af eleven, dog ikke noder til sammenspil.
Materialeforbrug i Billedskolen, udgift til ekskursioner og entréer er indregnet i prisen.

Instrumenter skal almindeligvis anskaffes af eleven selv, men Kulturskolen råder over et antal instrumenter, som kan lånes det første undervisningsår – dog ikke klaver og trommesæt – herefter kan instrumentet lejes, så længe lager haves.

Pris for leje pr. skoleår: 605 kr., som opkræves ved 1. rate.
Lejeren/låneren vedligeholder instrumentet – eksempelvis nye strenge, blade til blæseinstrumenter og lignende.

Betalingsbetingelser:
Betalingen dækker 36 undervisningsuger og falder i 3 rater. Roskilde kommune udsender faktura via e-boks til betaling, den 1. november 2022, den 1. februar 2023 og den 1. maj 2023.

Der opkræves rykkergebyr og tilskrives renter, hvis betalingsfristen overskrides.

Søskenderabat – (gælder kun musik og billedkunst og for elever mellem 0-24 år)
Deltager flere søskende, betales fuldt beløb for den elev, der deltager i det dyreste fag, og der gives 25% i rabat for hver af de øvrige søskende. Der gives ikke rabat grundet deltagelse i flere fag.
Periodekurser er ikke omfattet af rabatordningen.

Priser for de enkelte fag:

Musik
Holdundervisning
Rytmik 132 kr./mdr.
Musikværksted 132 kr./mdr.
Sangværksted 244,50 kr./mdr.
Blæserværksted 244,50 kr./mdr.
Guitarværksted 244,50 kr./mdr.
Slagtøjsværksted 244,50 kr./mdr.
Bandværksted 244,50 kr./mdr.
Klaverværksted 244,50 kr./mdr.
Rytmisk værksted 244,50 kr./mdr.
Unge spiller online 350 kr./mdr.
Musikproduktion 350 kr./mdr.
Instrumentalundervisning
Alle instrumenter 354,50 kr./mdr.
Leje af instrument 605 kr./år
Periodekurser
Teori og hørelære – 12 lektioner 581 kr. i alt
Forældre/barn guitar
– 1,5 lektion pr. uge i 3 mdr.
(hold med 6 familier – prisen er pr. familie)
1.024 kr. i alt
Stemmedannelseskursus
– i alt 12 lektioner (for voksne)
1.231 kr. i alt
Kunst & Design
Hold der kører hele skoleåret
Billedværksted – fra 1. klasse 201 kr./mdr.
Kunstlaboratoriet for unge 201 kr./mdr.
Periodekurser
Forældre/barn kunst – 3 lørdage
(prisen er for 1 voksen og 1 barn)
550 kr. i alt
Voksne
Samtidskunst 410 kr./mdr.
Kunsthistorie – teori og praksis 410 kr./mdr.
Dans & Teater
Holdundervisning
Danseperformance 240 kr./mdr.
Produktion & Performance
Holdundervisning
Dj kursus – i alt 12 lektioner
– fra 6. klasse
660 kr. i alt
Lyd & lys kursus – i alt 12 lektioner
– fra 6. klasse
660 kr. i alt