Priserne er for skoleåret 2019/2020 og for 0-24 årige. Elever over 25 år skal betale lidt mere. Der indhentes tilbud hos Kulturskolen.

Noder betales af eleven, dog ikke noder til sammenspil.
Materialeforbrug i Billedskolen, udgift til ekskursioner og entréer er indregnet i prisen.

Instrumenter skal almindeligvis anskaffes af eleven selv, men Kulturskolen råder over et antal instrumenter, som kan lånes det første undervisningsår – dog ikke klaver og trommesæt – herefter kan instrumentet lejes, så længe lager haves.

Pris for leje pr. skoleår: 575 kr., som opkræves ved 1. rate.
Lejeren/låneren vedligeholder instrumentet – eksempelvis nye strenge, blade til blæseinstrumenter og lignende.

Betalingsbetingelser:
Betalingen dækker 36 undervisningsuger og falder i 3 rater. Roskilde kommune udsender faktura til betaling, den 1. november 2019, den 1. februar 2020 og den 1. maj 2020.

Der opkræves rykkergebyr og tilskrives renter, hvis betalingsfristen overskrides.

Søskenderabat – (gælder kun musik og billedkunst og for elever mellem 0-24 år)
Deltager flere søskende, betales fuldt beløb for den elev, der deltager i det dyreste fag, og der gives 25% i rabat for hver af de øvrige søskende. Der gives ikke rabat grundet deltagelse i flere fag.
Periodekurser er ikke omfattet af rabatordningen.

Priser for de enkelte fag:

Musik
Holdundervisning
Rytmik 126,00 kr/mdr
Musikværksted 126,00 kr/mdr
Sangværksted 232,50 kr/mdr
Blæserværksted 232,50 kr/mdr
Guitarværksted 232,50 kr/mdr
Slagtøjsværksted 232,50 kr/mdr
Bandværksted  232,50 kr/mdr
Klaverværksted 232,50 kr/mdr
Rytmisk værksted 232,50 kr/mdr
Blokfløjtehold – vi henviser til Musisk skole
Instrumentalundervisning
Alle instrumenter 335 kr/mdr
Orkesterlinien 335 kr/mdr
Leje af instrument 575 kr/år
Periodekurser
Teori og hørelære – 12 lektioner 528 kr i alt
Forældre/barn guitar
– 1,5 lektion pr. uge i 3 mdr.
(hold med 6 familier – prisen er pr. familie)
960 kr i alt
Stemmedannelseskursus
– i alt 12 lektioner (for voksne)
1.190 kr ialt
Kunst & Design
Hold der kører hele skoleåret
Billedværksted – fra 1. klasse 238 kr/mdr
Kunstlaboratoriet for unge 238 kr/mdr
Periodekurser
Forældre/barn kunst – 3 lørdage
(prisen er for 1 voksen og 1 barn)
500 kr i alt
Voksne
Samtidskunst 276 kr/mdr
Kunsthistorie – teori og praksis 276 kr/mdr
Dans & Drama
Holdundervisning
Breakdance 240 kr/mdr
MTV showdance 240 kr/mdr
Teaterværksted – fra 4. – 6. klasse
(2 lektioner pr. uge)
240 kr/mdr
Teaterværksted – fra 7. klasse
(2 lektioner pr. uge)
240 kr/mdr
Teknik & DJ
Holdundervisning
Dj kursus – i alt 12 lektioner
– fra 6. klasse
600 kr i alt
Lyd & lys kursus – i alt 12 lektioner
– fra 6. klasse
600 kr i alt