Priserne er for skoleåret 2021/2022 og for 0-24 årige. Elever over 25 år skal betale lidt mere. Der indhentes tilbud hos Kulturskolen.

Noder betales af eleven, dog ikke noder til sammenspil.
Materialeforbrug i Billedskolen, udgift til ekskursioner og entréer er indregnet i prisen.

Instrumenter skal almindeligvis anskaffes af eleven selv, men Kulturskolen råder over et antal instrumenter, som kan lånes det første undervisningsår – dog ikke klaver og trommesæt – herefter kan instrumentet lejes, så længe lager haves.

Pris for leje pr. skoleår: 595 kr., som opkræves ved 1. rate.
Lejeren/låneren vedligeholder instrumentet – eksempelvis nye strenge, blade til blæseinstrumenter og lignende.

Betalingsbetingelser:
Betalingen dækker 36 undervisningsuger og falder i 3 rater. Roskilde kommune udsender faktura til betaling, den 1. november 2021, den 1. februar 2022 og den 1. maj 2022.

Der opkræves rykkergebyr og tilskrives renter, hvis betalingsfristen overskrides.

Søskenderabat – (gælder kun musik og billedkunst og for elever mellem 0-24 år)
Deltager flere søskende, betales fuldt beløb for den elev, der deltager i det dyreste fag, og der gives 25% i rabat for hver af de øvrige søskende. Der gives ikke rabat grundet deltagelse i flere fag.
Periodekurser er ikke omfattet af rabatordningen.

Priser for de enkelte fag:

Musik
Holdundervisning
Rytmik 130 kr/mdr
Musikværksted 130 kr/mdr
Sangværksted 240 kr/mdr
Blæserværksted 240 kr/mdr
Guitarværksted 240 kr/mdr
Slagtøjsværksted 240 kr/mdr
Bandværksted 240 kr/mdr
Klaverværksted 240 kr/mdr
Rytmisk værksted 240 kr/mdr
Unge spiller online 348 kr/mdr
Musikproduktion 348 kr/mdr
Instrumentalundervisning
Alle instrumenter 348 kr/mdr
Orkesterlinien 348 kr/mdr
Leje af instrument 595 kr/år
Periodekurser
Teori og hørelære – 12 lektioner 581 kr i alt
Forældre/barn guitar
– 1,5 lektion pr. uge i 3 mdr.
(hold med 6 familier – prisen er pr. familie)
1.024 kr i alt
Stemmedannelseskursus
– i alt 12 lektioner (for voksne)
1.231 kr i alt
Kunst & Design
Hold der kører hele skoleåret
Billedværksted – fra 1. klasse 198 kr/mdr
Kunstlaboratoriet for unge 198 kr/mdr
Periodekurser
Forældre/barn kunst – 3 lørdage
(prisen er for 1 voksen og 1 barn)
550 kr i alt
Voksne
Samtidskunst 410 kr/mdr
Kunsthistorie – teori og praksis 410 kr/mdr
Dans & Drama
Holdundervisning
Breakdance 260 kr/mdr
MTV showdance 260 kr/mdr
Teaterværksted – fra 4. – 6. klasse
(2 lektioner pr. uge)
260 kr/mdr
Teaterværksted – fra 7. klasse
(2 lektioner pr. uge)
260 kr/mdr
Produktion & Performance
Holdundervisning
Dj kursus – i alt 12 lektioner
– fra 6. klasse
660 kr i alt
Lyd & lys kursus – i alt 12 lektioner
– fra 6. klasse
660 kr i alt