Anders Termansen

Anders Termansen

Underviser guitar og sammenspil .

Anders er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium med en 3-årig bacheloruddannelse som musiker med sang og guitar som hovedinstrumenter. Derudover har han taget en 2-årig kandidatuddannelse i Music Performance med fokus på at styrke det kunstneriske udtryk, både på scenen og i studiet.

Anders er en form for multifunktionel musiker, der har beskæftiget sig med både teknisk dygtiggørelse på instrumentet, performance, sangskrivning/tekstskrivning og produktion af musik. Visionen er på sigt med eleverne at sammensætte disse færdigheder til en undervisning, hvor der bliver arbejdet med det skabende inden for musikken. Det kan være lige fra at lave sin egen lille melodi på instrumentet til at skrive en hel sang. Sideløbende bliver der også spillet andre artisters musik, hvilket kan blive brugt som inspiration.

Ved siden af sit undervisningsjob er Anders guitarist og sanger i bandene Skuggi Spila og Spejlvendt, som man kan tjekke ud på nedenstående links.

soundcloud.com/skuggi-spila
youtube.com/user/skuggispila

Spejlvendt på YouTube

Astrid Winsløw Hammer

BGK og Kunstfaglig afdelingsleder BGK.

Bettina Camilla Vestergaard

Underviser i billedkunst.
Charlotte Truelsen Falk

Charlotte Truelsen Falk

Underviser i violin.

Charlotte er uddannet Suzuki violinlærer fra Det Danske Suzuki Institut i 2002. Hun har bl.a. modtaget undervisning af Tove Detreköy, Eivind Sand Kjeldsen og Sergei Azizian.

Charlotte har boet 4½ år i Doha, Qatar. I Qatar dannede hun sin egen lille musikskole med ca. 25 violin elever. Inden udstationeringen underviste Charlotte fuldtid på henholdsvis Frederiksværk og Næstved Musikskoler. Udover det har Charlotte undervist adskillige steder, bl.a. Dett Danske Suzuki Institut, Allerød Musikskole, Musikhøjskolen på Frederiksberg og Køge Musikskole. I fritiden er Charlotte bl.a. koncertmester i Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester, samt formand for bestyrelsen af samme orkester.

Christian Back Kirkegaard

Christian Back Kirkegaard

Underviser i slagtøjsforskole, klassisk slagtøj og sammenspil.

Christian er uddannet som slagtøjsspiller med pædagogik på det Kgl. Danske Musikkonservatorium ved blandt andre prof. Gert Mortensen, Christian Schiøler, Wieland Welzel, Johann Bridger og Morten Friis.

Han har siden 2010 fungeret som underviser på forskellige musikskoler og er sideløbende aktiv som freelance musiker og har været assistent ved bl.a. Copenhagen Phil, DR Symfoniorkestret, Prinsens Livregiment og den Kgl. Livgardes Musikkorps. Christian er desuden også tilknyttet det nordiske orkester, Afenginn, som trommeslager og marimbaspiller.

Clara Vuust

Clara Vuust

Underviser i rytmisk sang, rytmik og forskellige aktiviteter i indskolingsafdelingen.

Clara er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium med en 5-årig diplomuddannelse som sanger og sangpædagog. Der har hun fået undervisning af blandt andre Etta Cameron og Marie Bergmann. Efter konservatoriet har Clara efteruddannet sig både indenfor sangpædagogik og børnemusik.

Som sangpædagog med den 2 årige efteruddannelse “Voice Embodiment” ved sangadjunkt Anne Rossing Schow og skuespiller Terese Damsholt, samt “Årskursus i Rehabilitering af sang- og talestemmen” ved sangadjunkt Anne Rossing Schow.

Som rytmiklærer og forskolelærer med efteruddannelsen “Musik, Leg og Bevægelse” ved Lotte Kærså på Rytmisk Musikkonservatorium, “Musik 3 – 9 år” ved Anne Mette Riis på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og “Hørelære for børn” ved professor Inge Marstal på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Som sanger har Clara udgivet albummet “Here’s to Love” på det anerkendte jazz pladeselskab Storyville records i 2013. November 2015 udkommer hendes næste album på samme pladeselskab. Hun har mange koncerter blandt andet på Copenhagen Jazzfestival, Vinterjazzen og Århus Jazzfestival for at nævne nogle. Desuden har hun Børnejazz orkestret “Jazzkatten”, der spiller en musikforestilling for børn i førskolealderen og optræder på blandt andet biblioteker, kulturhuse og børnemusikfestivaler.

www.claravuust.com
Clara Vuust på Facebook

Francesco Cigna

Underviser i guitar
Frederik Håkonssen

Frederik Håkonssen

Underviser rytmisk slagtøj, slagtøjsværksted og slagtøjsorkester.

Frederik er uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium med trommer som hovedfag. Nu er han i gang med at læse en kandidat i musikpædagogik på Rytmisk Musikkonservatorium.

Frederik har spillet og spiller med navne som: Drew, Mathilde Falch, Aksglæde, Benjamin Rihan, The Radar Post, Skuggi Spila, Spejlvendt og Harmonics.

Frederik har flere års erfaring i at undervise og har bl.a. været ansat ved Bagsværd Kostskole, Næstved og Vordingborg musikskole.

Heine Skjerning

BGK og Kunstfaglig afdelingsleder BGK.

Uddannet på Det kongelige Danske Kunstakademi (1986-1991). Leder af Det kongelige Danske Kunstakademis kollegium i Sørup (1991-2003). Medlem af Akademiet (2011 -), Akademiraadet (2012 -) og faggruppeformand, Akademiraadets billedkunstsektion (2013 -).

Underviser på BGK, som er talentudvikling indenfor de visuelle fag.

Mit mål med undervisningen er, at eleven fordyber sig i de faglige overvejelser, der skal bane vejen frem til ønskeuddannelsen. Det, eleven opnår, er indsigt i en faglighed og tænkning, der kvalificerer mulighederne for en optagelse på ønskestudiet.

Undervisningen tager især udgangspunkt i elevernes individuelle arbejder. Denne forankring i personlig erfaring og modning samt undervisningens udfordrende perspektivering fører frem til en personlig dannelse. Et perspektiv på muligheder og et overblik, der er en god start og åbner eleven for den ofte højt specialiserede viden, der kendetegner vores visuelle uddannelser.

Jakob Lind Lauritsen

Jakob Lind Lauritsen

Underviser i elbas og kontrabas

Jakob er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium med bas som hovedfag. Derefter har han taget diplomstudium på Rytmisk Musikkonservatorium i musikpædagogik.

Jakob har deltaget i flere kurser: bl.a. på Den Rytmiske Højskole, på Musikhøjskolen og på The New School i New York. Jakob har komponeret og arrangeret musik til bl.a. jazz og musicals.

Som udøvende musiker har han spillet jazz, rock og pop, og han har bl.a. medvirket på indspilningen af “Woyzecks sidste symfoni” af Nikolaj Arcel. Egne kompositioner er opført på bl.a. Copenhagen Jazzhouse, Multihuset (Esbjerg) og Musikhuset (Århus) samt i “Bolero”, DR P2.

Laurits Høgel

Underviser i rytmisk klaver .
Majana Østergaard Randall

Majana Østergaard Randall

Digent for kor og orkestre.

Majana er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus med en kandidat i rytmisk- og klassisk orkesterledelse samt arrangement med komposition. Derudover har Majana en bachelor i Almen Musikpædagogik også fra Det Jyske Musikkonservatorium med fokus på børnepædagogik, orkestersammenspil, klassisk klaver, arrangement og rytmisk kor.

Udover sit virke som dirigent og arrangør for mange forskellige typer ensembler og større orkestre gennem årene, har Majana samtidig mange års undervisningserfaring som klassisk klaverlærer. I sit udøvende musikervirke er Majana også komponist, og har sammen med forskellige ensembler og bigbands fået sin musik opført ved mange lejligheder.

Mark Johnsen

Mark Johnsen

Underviser i guitar, sammenspil og forskellige aktiviteter i indskolingsafdelingen.

Mark er uddannet i Leg, musik og bevægelse med førskolebørn fra Rytmisk Musikkonservatorium. Han har desuden undervisningserfaring i rytmisk guitar fra flere musikskoler og gennem undervisning af privatelever.

Mark har erfaring indenfor mange musikgenrer bl.a. gennem professionelt virke i diverse orkestre., hvor han har fungeret som guitarist, sanger og bandleder. Han har turneret i Sverige, Tyskland og et halvt år i Grækenland. Mark har endvidere medvirket på flere pladeproduktioner, både børneplader og voksenudgivelser.

Mark er som sangskriver og tekstforfatter i gang med produktion og udgivelse af eget materiale. Heriblandt kan nævnes børnepladen “Helle for Mig” som bliver udgivet af cope records februar 2005.

[/one_fourth]

 

 

Safir Aerial
[/custom_frame_left]

Safir Aerial

Underviser i rytmisk sang.

Safir er uddannet sanger og sangpædagog med en 5-årig diplomudannelse fra det Rytmiske Musikkonservatorium. På konservatoriet er Safir blevet undervist af bl.a. Etta Cameron, Lennart Ginman, Anne Rosing m.fl., og hun har siden videre-uddannet sig indenfor sangteknik og performance på Anne Rosing Instuttet.

Efter konservatoriet har Safir primært arbejdet med at synge, skrive og udgive sin egen musik og har udgivet 2 albums; Safirsongs(2008) og Closer(2012).
Safir har desuden boet i Los Angeles i perioder, og har her sunget med forskellige kunstnere samt arbejdet på at få sin egen musik ud.

Sideløbende med uddannelsen på konservatoriet og MGK har Safir undervist i sang, kor og sangskrivning i flere år, både på musikskoler samt MGK.
Udover at undervise på Roskilde Kulturskole er Safir nu i gang med at skrive nyt materiale til endnu et album og spiller og synger desuden koncerter i forskellige sammenhænge i det meste af landet.

Sofie Vind Lerstrup

Sofie Vind Lerstrup

Underviser i dans og drama.

Sofie har gået på Den Rytmiske Daghøjskole på linien “Danse-Teater” i 2007 og 2008. Her har hun modtaget undervisning i balletøvelser og Moderne Dans.

Sofie har endvidere deltaget på et kursus indenfor fysisk kunst og performance, og hun har været i praktik på Skolen for Moderne Dans.

Sofie er koreograf på forestillingen Jesus Christ Superstar med amatørforeningen “Elverfolket” i Holbæk i  2013.

Tanja Fandt Andersen

Tanja Fanth Andersen

Underviser i trompet.

Tanja er uddannet trompetist og trompetlærer på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2014 med blandt andre Gorm Hovaldt, Christer Nilsson og Jonas Wiik som lærere.

Tanja er en aktiv freelance trompetist bl.a. indenfor kirkemusik og klassiske messingensembler. Hun er  medlem af Dania Brass Ensemble samt kvintet, der er professionelle ensembler bestående af tidligere elever af Professor Emeritus v/DKDM Mogens Andresen.

Tanjas fritid bliver også brugt på musik. Tidligere som 1. solo kornettist ved Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester og siden 1997 som fast del af Furesø Gardens Brass Band. Hun har tidligere virket professionelt som kornettist ved Søværnets Tamburkorps, samt undervist messsing-elever i Furesø Garden siden 2007.