Vi vil noget med vores undervisning.

I Roskilde Kulturskole vægter vi faglighed, personlig udvikling, sociale kompetencer, fællesskab, tværæstetisk samarbejde og kreative processer.

Kulturskole er en kommunal institution, der beskæftiger mere end 25 personer indenfor undervisning i musik og kulturfag. Læs mere om os her: