Er du interesseret i at arbejde med
visuelle udtryksformer?

BGK er for dig, der drømmer om en uddannelse inden for billedkunst, arkitektur, design, foto, animation m.v.

På BGK Roskilde har du mulighed for at udvikle dit talent sammen med andre unge, der har samme interesse som dig.

På BGK kan du kvalificere dig til at søge ind på videregående kunstneriske uddannelser som f.eks. Det Kongelige Danske Kunstakademi eller KADK – Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering.

BGK Roskilde er for unge mellem 15 og 25 år.

BGK Roskilde i Byens Hus

BGK er centralt placeret i Byens Hus på Stændertorvet, hvor nærmeste nabo er Roskilde Gymnasium bedre kendt som ”Amtet”.

På 2. sal i Byens Hus har BGK egne værkstedslokaler, side om side med det kunstneriske arbejdsfællesskab TiFuglePåTaget og andre interesse-fællesskaber. Her kan man mødes på tværs af traditionelle skel som alder, uddannelse og interesse, og nye synergier og samarbejder kan opstå.

I Roskilde er der et sprudlende ungdomsliv, og på steder som INSP og ORANGE MAKERSPACE på Musicon kan gør-det-selv-folk, opfindere og nørder på alle niveauer udfolde deres kreativitet.

BGK er en talentuddannelse. Talent er desværre ikke noget, man bare vågner op med en morgen. Talent skal styrkes, formes og tages seriøst.

Tidligere BGK-elev Axel Fugl Schlosser

BGK Roskilde

INDHOLD

På BGK kommer du til at arbejde eksperimenterende med kreative processer og idéudvikling sideløbende med, at du får individuel vejledning.

Du får kunstteoretisk viden og kunstneriske metoder samt håndværksmæssige færdigheder og teknikker til at udvikle dit personlige kunstneriske udtryk. Vi kommer omkring en bred vifte af samtidskunstens praktikker som installation, digitalt foto, video, tegning, maleri, skulptur, grafik, lyd, IT, performance, arkitektur, design, animation m.m.

Hvert år afsluttes med en fælles elevudstilling, hvor du udstiller dine egne værker og får kunstfaglig feedback af en ekstern censor.

Hver dag i uge 44:

Undervisningen

På BGK Roskilde varetages undervisningen af højt uddannede professionelle kunstnere og formidlere, og du får en fantastisk mulighed for at beskæftige dig med samtidskunst på et højt niveau sammen med andre unge med den samme interesse.

Vi tager udgangspunkt i debatoplæg, foredrag, værkgennemgange, projekter og opgaveformuleringer. De mange gæstelærere, som alle er udøvende kunstnere eller kunstteoretikere, vil bidrage til undervisningens diversitet, og sammen vil vi gå på opdagelse i fusionen mellem de forskellige kunstarter og i tidens kunstneriske strømninger.

Du får kendskab til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold, som er relevante for det billedkunstneriske område, og du bliver i stand til at sætte dine egne værker ind i en nutidig kontekst med perspektivering til samtidskunstens kritiske reflekterende position.

Tid og sted

Undervisningen på BGK foregår på følgende to adresser:

  • Byens Hus; Stændertorvet 1, 1. og 2. sal, 4000 Roskilde
  • Roskilde Kulturskole, Planetvej 30, Blok 4, 4040 Jyllinge

De faste ugentlige undervisningstider er:

  • mandage kl. 17.00 – 20.00
  • onsdage kl. 17.00 – 20.00

Weekendcamps og workshops foregår:

  • lørdage og søndage kl. 10.00 – 16.00 (cirka 1 gang om måneden)

Workshops og studieture

Foruden den ugentlige undervisning kommer du i et intenst og inspirerende undervisningsforløb med workshops, kunstcamps, studieture i ind- og udland, forskellige fællesprojekter med lokale aktører og landets øvrige BGK’er samt fordybende individuelt arbejde.

Du kan deltage i BGK sideløbende med, at du passer din hverdag på gymnasiet, anden ungdomsuddannelse eller et arbejde, da al undervisningen på BGK foregår sen eftermiddag / aften og i udvalgte weekender.

Jeg har lært en masse om kunst på BGK. Det var en stor faglig fordel, da jeg begyndte at læse kunsthistorie på universitetet.

Tidligere BGK-elev Louise Juliane Frank

BGK TILMELDING

Tilmeld dig online

Datoer for optagelse på BGK 2024

 
• Ansøgningsfrist er fredag den 1. marts 2024
• Værker indsendes digitalt senest fredag den 1. marts kl. 23.59
• Optagelsessamtaler finder sted fredag den 15. marts 2024
• Du får besked om optagelse i april 2024
• BGK har opstart primo september 2024
 

Sådan tilmelder du dig

Du skal tilmelde dig online på https://roskildems.speedadmin.dk

Desuden skal du sende maks. 6 værker. Du kan vælge at sende dine værker pr. mail eller aflevere dem fysisk.

Hvis du sender dine værker pr. mail, skal du medbringe dem fysisk ved optagelsessamtalen. 

Dine værker kan f.eks. være tegning, maleri, objekt, skulptur, keramik, analogt fotografi, grafik, print, skitser, design (beklædning m.m.).

Dine digitale værker kan f.eks. være digitalt fotografi, digital tegning, illustrationer, lyd, video eller animation.

Din mail med de vedhæftede filer må højst fylde 10 MB. – Hvis du sender f.eks. video eller andet, som fylder mere, vil vi bede dig at sende den på www.wetransfer.com

Du skal indsende dine
værker senest den 1. marts 2024 kl. 23.59 på kulturskolen@roskilde.dk 

Skriv ”BGK ansøgning 2024” i emnefeltet på din mail.


Hvis du afleverer dine værker fysisk, skal du gøre det på adressen:

BGK Roskilde
Byens Hus
Stændertorvet 1, 2. sal
4000 Roskilde

Fredag den 1. marts 2024 i tidsrummet 16.30 til 18.00

HUSK at mærke alle værker ”BGK” og skrive dit navn tydeligt bag på.


Hvis du sender dine værker med posten, skal de sendes til:

Roskilde Kulturskole
Planetvej 30
4040 Jyllinge

så vi har dem i hænde senest den 1. marts 2024.

HUSK at mærke alle værker ”BGK” og skrive dit navn tydeligt bag på.

Du kan ikke aflevere dine værker fysisk på Kulturskolen, når der er ansøgningsfrist den 1. marts 2024. Du skal da aflevere dine værker fysisk i Byens Hus. Se adressen ovenfor.

BGK Roskilde

Allerede BGK elev?

Er du allerede optaget og går på BGK, og planlægger du fortsætte i det nye skoleår, skal du logge ind og gentilmelde dig.

Du vil få besked fra kontoret, hvornår det er tid til at gentilmelde sig.

Deltagerbetaling

Det koster 5.000 kr. pr. skoleår at deltage i BGK Roskilde. Til gengæld skal du ikke betale for materialer, entréer i forbindelse med ekskursioner til museer og gallerier samt forplejning ved camps. De indlagte studierejser er også inkluderet i prisen.

Beløbet opkræves i 4 rater à 1.250 kroner i løbet af skoleåret 2023/2024:
1. rate pr. 1. oktober 2023
2. rate pr. 1. december 2023
3. rate pr. 1. marts 2024 
4. rate pr. 1. maj 2024

BGK er ikke SU-berettiget.

Udmeldelse

Din tilmelding er bindende for hele skoleåret, med mindre du senest den 15. oktober 2023 skriftligt har meddelt kontoret på Roskilde Kulturskole, at du ønsker at stoppe. Så ophører betaling og undervisning pr. 1. november 2023.

OPTAGELSE OG HVORDAN FÅR JEG BESKED?

1 uge efter endt ansøgningsfrist vil du modtage besked på mail om, hvorvidt du skal komme til en optagelsessamtale eller ej. Du vil få information om tid og sted, hvis du bliver indkaldt til en optagelsessamtale. 

Kommer du til optagelsessamtalen, skal du medbringe dine digitalt indsendte værker i fysisk form. Du kan tage værkerne med dig efter samtalen. 

Optagelsen er ikke afhængig af bestemte kvalifikationer, men bygger på en samlet vurdering af den enkeltes indsendte værker, baggrund, motivation, interesser samt evne til at arbejde selvstændigt. Dog vægter vi, at man påtænker videre uddannelse inden for de kunstneriske fag efter BGK.

Optagelsesudvalget består af BGKs kunstfaglige leder / hovedunderviser samt en ekstern censor.

Du vil få svar på din ansøgning inden for 1 – 2 måneder efter endt ansøgningsfrist.