Priser

Priserne er for skoleåret 2018/2019 og for 0-24 årige. Elever over 25 år skal betale lidt mere. Der indhentes tilbud hos Kulturskolen.

Noder betales af eleven, dog ikke noder til sammenspil.
Materialeforbrug i Billedskolen, udgift til ekskursioner og entréer er indregnet i prisen.

Instrumenter skal almindeligvis anskaffes af eleven selv, men Kulturskolen råder over et antal instrumenter, som kan lånes det første undervisningsår – dog ikke klaver og trommesæt – herefter kan instrumentet lejes, så længe lager haves.

Pris for leje pr. skoleår: 565 kr., som opkræves ved 1. rate.
Lejeren/låneren vedligeholder instrumentet – eksempelvis nye strenge, blade til blæseinstrumenter og lignende.

Betalingsbetingelser:
Betalingen dækker 36 undervisningsuger og falder i 3 rater. Der betales på girokort, som Roskilde kommune udsender den 1. november 2018, den 1. februar 2019 og den 1. maj 2019.

Der opkræves rykkergebyr og tilskrives renter, hvis betalingsfristen overskrides.

Søskenderabat – (gælder kun musik og billedkunst og for elever mellem 0-24 år)
Deltager flere søskende, betales fuldt beløb for den elev, der deltager i det dyreste fag, og der gives 25% i rabat for hver af de øvrige søskende. Der gives ikke rabat grundet deltagelse i flere fag.
Periodekurser er ikke omfattet af rabatordningen.

Priser for de enkelte fag:

Musik
Holdundervisning
Rytmik 123,25 kr/mdr
Musikværksted 123,25 kr/mdr
Sangværksted 228,00 kr/mdr
Blæserværksted 228,00 kr/mdr
Guitarværksted 228,00 kr/mdr
Slagtøjsværksted 228,00 kr/mdr
Bandværksted  228,00 kr/mdr
Klaverværksted 228,00 kr/mdr
Rytmisk værksted 228,00 kr/mdr
Blokfløjtehold – vi henviser til Musisk skole
Instrumentalundervisning
Alle instrumenter 328 kr/mdr
Orkesterlinien 328 kr/mdr
Leje af instrument 565 kr/år
Periodekurser
Teori og hørelære – 12 lektioner 528 kr i alt
Forældre/barn guitar
– 1,5 lektion pr. uge i 3 mdr.
(hold med 6 familier – prisen er pr. familie)
960 kr i alt
Stemmedannelseskursus
– i alt 12 lektioner (for voksne)
1.190 kr ialt
Kunst & Design
Hold der kører hele skoleåret
Billedværksted – fra 1. klasse 182 kr/mdr
Kunstlaboratoriet for unge 182 kr/mdr
Periodekurser
Forældre/barn kunst – 3 lørdage
(prisen er for 1 voksen og 1 barn)
500 kr i alt
Voksne
Samtidskunst 276 kr/mdr
Kunsthistorie – teori og praksis 276 kr/mdr
Dans & Drama
Holdundervisning
Breakdance 240 kr/mdr
MTV showdance 240 kr/mdr
Teaterværksted – fra 4. – 6. klasse
(2 lektioner pr. uge)
240 kr/mdr
Teaterværksted – fra 7. klasse
(2 lektioner pr. uge)
240 kr/mdr
Teknik & DJ
Holdundervisning
Dj kursus – i alt 12 lektioner
– fra 6. klasse
600 kr i alt
Lyd & lys kursus – i alt 12 lektioner
– fra 6. klasse
600 kr i alt

 

 
Roskilde Kommune
Kontakt
Roskilde Kulturskole
Planetvej 30 B
4040 Jyllinge

Telefon: 46 31 87 97
Roskilde Kulturskole